در تشریح این رویداد آمده است که «امینه بولت» چند روز گذشته دخترش را به دیدار پدرش در کافه‌ای در شهر قرخ قلعه برد، اما توسط شوهرش به قتل رسید.

شهردار استانبول در توییتر خود نگاشته است: «امینه قربانی خشونت مردانه شد و ما در مبارزه با خشونت، کنار زنان و کودکان استاده‌ایم»

بر اساس آمار منتشر شده در ۷ ماه گذشته، نزدیک به ۲۴۵ زن در سرتاسر ترکیه به قتل رسیدند.

 

بیشتر بخوانید: