گزارش‌ها حاکی از آنست که گروه طالبان روز گذشته چهارشنبه ۵ ثور، عملیات بهاری شان‌را زیر نام «خندق» آغاز کرده که با واکنش تند امریکا روبرو شده‌است.

 

مقام‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا گفت که طالبان با این کارشان یک بار دیگر ثابت کردند که عامل مرگ شهروندان افغانستان هستند.

این وزارت گفت که طالبان بجای اسلحه گرفتن می‌توانند به روند انتخابات در افغانستان اشتراک کنند.

مقام‌ها در آمریکا بیان داشت که همواره از افغانستان در برابر طالبان حمایت خواهند کرد.

این درحالیست که گروه طالبان روز گذشته ۵ ثور، عملیات بهاری‌شان زیر نام «خندق» در سراسر افغانستان آغاز کرده‌اند.

طالبان افزودند که این عملیات در برابر راه‌برد جدید امریکا در افغانستان راه‌اندازی خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

واکنش تند آمریکا در برابر عملیات بهاری طالبان در افغانستان

واکنش تند آمریکا در برابر عملیات بهاری طالبان در افغانستان

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: