حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان ، می گوید : همسویی برخی از کشورهای منطقه با گروه هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می دهند برای منطقه و جهان خطر آفرین خواهد بود.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است هر گونه حمایت از گروه های تروریستی که مردم افغانستان را هدف حمله قرار می دهند در دراز مدت به چالش بزرگ برای افغانستان، منطقه و جهان مبدل گشته و هیچ کشوری در امان نخواند ماند.
روز گذشته رسانه های داخلی گزارش هایی را منتشر کردند که در آنها به نقل از ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته شده بود راهکار گروه طالبان تغییر کرده و طالبان در برابر گروهی می جنگد که روسیه در خاک سوریه جنگجویان آن را هدف قرار می دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: