والی هلمند:40 درصد آب دریای کجکی بطور مؤقت به نیمروز داده می‌شود

والی هلمند:۴۰ درصد آب دریای کجکی بطور مؤقت به نیمروز داده می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :