والی هرات خواستار تامین امنیت در روزهای عید شد

والی هرات خواستار تامین امنیت در روزهای عید شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :