والی هرات خواهان همکاری شهرداران شهرهای بزرگ کشور شد

والی هرات خواهان همکاری شهرداران شهرهای بزرگ کشور شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :