والی هرات: هیچ یک از مسوولان حق مداخله در امور انتخابات را ندارد

والی هرات: هیچ یک از مسوولان حق مداخله در امور انتخابات را ندارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :