والی هرات با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد

والی هرات با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :