والی هرات از مجروحان حمله تروریستی شیندند دیدار کرد

والی هرات از مجروحان حمله تروریستی شیندند دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :