والی نیمروز جهت رفع مشکلات حقابه به هلمند رفت

والی نیمروز جهت رفع مشکلات حقابه به هلمند رفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :