والی نیمروز از روند کار ساخت 5 پاسگاه امنیتی میدان هوائی نظارت کرد

والی نیمروز از روند کار ساخت ۵ پاسگاه امنیتی میدان هوائی نظارت کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :