والی فراه: پروژه های میثاق شهروندی نباید به سود فرد خاصی راه اندازی شود

والی فراه: پروژه های میثاق شهروندی نباید به سود فرد خاصی راه اندازی شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :