والی غزنی دعوای حقوقی‌اش را به طالبان ارجاع کرد

والی غزنی دعوای حقوقی‌اش را به طالبان ارجاع کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :