واردکنندگان مواد نفتی و گاز مایع درهرات امروز یکشنبه ۴ سنبله، به دلیل توقف دادن گاز مایع وارداتی از سوی اداره نورم و استاندارد هرات نشست اعتراضی برگزار کرده اند.

 

آنان می‌گویند که اداره نورم و استاندارد بدون دلیل تانکرهای گاز مایع را در بنادر اسلام قلعه و تورغندی توقف داده است.

آنان گفته اند که ۲۹ تانکر گاز مایع از ۳ ماه به این سو در بندر تورغندی از سوی اداره نورم و استاندارد متوقف شده و آنان مجبور اند که همه روزه جریمه پرداخت کنند.

از چندی به این سو اداره نورم و استاندار هرات از وارد کنندگان گازمایع خواسته تا در فصل تابستان گاز تابستانی و در فصل زمستان گاز زمستانی وارد کنند.

حالا رئیس اتحادیه وارد کنندگان گاز در هرات می‌گوید که اکنون مکتوبی فرستاده شده که واردکنندگان گاز مایع نمی‌توانند گاز زمستانی را وارد کنند.

یونس قاضی زاده، ریئس اتحادیه وارد کنندگان گاز مایع گفته است اگر دولت به صدای وارد کنندگان گاز مایع گوش نکند این بخش کارش را متوقف خواهد کرد.

از سویی هم بشیر احمد ابراهیمی مدافع بخش خصوصی اداره محلی هرات می‌گوید که به دلیل اتمام مدت واردات گاز تابستانی و زمستانی اکنون تانکرهای گاز در مرز تورغندی توقف داده شده است.

این در حالیست که براساس گفته‌های وارد کنندگان گاز مایع، اکنون بیش از ۱ هزار تانکر گاز مایع در بنادر اسلام قلعه و تورغندی از سوی اداره نورم و استاندارد متوقف شده است.

 

بیشتر بخوانید:

 

11 تانکر مواد نفتی در هرات متوقف شد

وارد کنند گان گاز مایع در هرات به تصمیم اداره نورم و استاندارد اعتراض دارند

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: