همکاری مالی ناتو با ارتش افغانستان تا سال 2024 تمدید شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :