یک کودک در نتیجه استنشاق گاز کلر در سوریه کشته شد

یک کودک در نتیجه استنشاق گاز کلر در سوریه کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :