کشت مواد مخدر در ولایت غور افزایش یافته است

 کشت مواد مخدر در ولایت غور افزایش یافته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :