2500 زن در ولایت فراه معتاد به مواد مخدر اند

۲۵۰۰ زن در ولایت فراه معتاد به مواد مخدر اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :