هشدار ریاست هواشناسی افغانستان از وزش بادهای شدید همراه با گرد وخاک

هشدار ریاست هواشناسی افغانستان از وزش بادهای شدید همراه با گرد وخاک

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :