در اعلامیه منتشر شده از سوی این اداره آمده است، دو شب پیش در نتیجه تفتیش آمران اداره برق، خط غیرقانونی چهار مشترک قطع شد.

در این اعلامیه تاکید شده است، این تفتیش‌ها در شب انجام می‌شوند تا متخلفان مجددا به صورت خودسر دست به اتصال برق نزنند.

خاطر نشان می‌شود که این تفتیش‌ها به وسیله میترخوانان و شماری از آمران در نواحی مختلف هرات انجام می‌شود.

این در حالی است که پیش‌تر اداره برق هرات هشدار داده بود، برق خانه‌هایی که بیشتر از ده هزار افغانی بدهی داشته باشند را قطع خواهد کرد.