هزاران نفر از مردم تایوان در اعتراض به ارائه طرح قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در مقابل پارلمان تایوان دست به اعتراض گسترده زدند.
معترضان قصد ورود به ساختمان پارلمان در پایتخت تایوان را داشتند که با پلیس درگیر شدند.
در تجمع همچنین طرفداران تصویب این طرح نیز جمع شده بودند.
در صورتی که این طرح رای آورد، تایوان نخستین بخش از آسیا خواهد بود که ازدواج همجنسگرایان به رسمیت خواهد شناخت.
این در حالی است که یک نظر سنجی نشان می‌دهد که شصت درصد مردم مخالف این طرح هستند.

 

هزاران نفر به ارائه طرح قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان اعتراض کردند

هزاران نفر به ارائه طرح قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان اعتراض کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: