نیکلسن: رهبران طالبان در مذاکرات صلح دخیل اند

نیکلسن: رهبران طالبان در مذاکرات صلح دخیل اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :