گزارش‌ها از کابل حاکی است که شماری از نیروهای دولتی افغان، از فرقۀ ۱۱۱ کابل به‌سوی شمال کشور، در راستای سرکوب هراس‌افگنان اعزام شده‌اند.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که هم‌اکنون عملیات نظامی در ولایت قندوز به‌هدف سرکوب هراس‌افگنان ادامه دارد.
آقای وزیری افزود: ” هم‌اکنون ولسوالی قلعۀ‌ذال به‌تصرف نیروهای دولت در آمده است و نیروهای ما در حال پیشروی در آن‌جا هستند”.
به‌تازگی نیروهای دولتی افغان، موفق به‌تصرف قلعۀ ذال” از طالبان مسلح شده‌اند.
با آغاز سال‌جاری یک‌بار دیگر دامنه نبردها در کشور اوج گرفته است و بر بنیاد گزارش‌ها، طالبان مسلح در برخی از نقاط کشور علیه نیروهای دولتی به درگیری می‌پردازند.

 

نیروهای کمکی از کابل به شمال اعزام شدند

نیروهای کمکی از کابل به شمال اعزام شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: