18 پیکار جوی طالب در فراه کشته شدند

۱۸ پیکار جوی طالب در فراه کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :