نیروهای حمایت قاطع برای سرکوب کردن پیکارجویان طالب به فراه اعزام شدند

نیروهای حمایت قاطع برای سرکوب کردن پیکارجویان طالب به فراه اعزام شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :