سربازان ارتش ملی پاسگاه‌های امنیتی در منطقه زیر کوه ولسوالی شیندند هرات را تخلیه کردند.
تور محمد ظریفی نماینده پیشین مردم شیندند در شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفت که چند روز پیش نیروهای ارتش ملی این پاسگاه‌ها را تخلیه کردند و در حال حاضر بیشترین تسلط را طالبان در این منطقه در دست دارند.
به گفتۀ تور محمد ظریفی در حال حاضر تمامی مکاتب دخترانه درشیندند مسدود است و برخی مکاتب پسرانه هم که بازاست در آن کتب موردنظر طالبان در کنار نصاب تعلیمی معارف افغانستان تدریس می‌شود.
به گفته ظریفی حکومت در این ولسوالی نظارت ندارد و ۹۰ درصد مردم شیندند قضایایشان را به محاکم طالبان راجع می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: