نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری

مسئولان ریاست تربیه معلم ولایت هرات از افزایش تهدیدات امنیتی بر مراکز این اداره در برخی از ولسوالی های به شدت نگران اند.

 

به اساس معلومات ارائه شده هم اکنون معلمین،  کارمندان و دانشجویان مراکز تربیه معلم در ولسوالی های، شیندند، گلران و پشتون زرغون تحت تهدیدات امنیتی شدید قرار دارند.

این مسئولان همچنان می گویند: طی سال جاری بخش اناث تربیه معلم ولسوالی پشتون زرغون هرات به دلیل تهدیدات امنیتی و ربودن دو تن از استادان این بخش توسط گروه طالبان که بعدا رها شدند، مسدود بوده است.

اطلاعات ارائه شده نشان می دهد، که در حال حاضر علاوه بر سطح شهر در ۹ ولسوالی هرات مراکز تربیه معلم فعال است.

در کنار این از مجموع هفت مرکز تربیه معلم خصوصی دومرکزدر ولسوالی های اوبه و چشت وجود دارد اما نا امنی عمده ترین چالش در مقابل این مراکز می باشد.

دامنه نا امنی ها در این رابطه به حدی شدت یافته که طالبان مسلح از مرکز تربیه معلم ولسوالی پشتون زرغون هرات  درصدد باج گیری بوده اند.

با همه این چالش ها، اما مسئولان در ریاست تربیه معلم ولایت هرات دستاورد های شانرا طی سال جاری چنین بیان می کنند.
به اساس امار ها حدود ۹۰ درصد دانشجویان تربیه معلم در سطح شهر زنان هستند، ولی نبود زمینه کاری برای بیشتر این افراد پس از فراغت شان از دغدغه های اصلی دانشجویان تربیه معلم هرات گفته میشود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :