شورای مشورتی و فعالان مدنی هرات، از افزایش ترورها در این شهر سخت ابراز نگرانی می‌کنند.
این فعالان از نهادهای امنیتی می‌خواهند که بی‌درنگ در راستای مهار ترورها در داخل شهر اقدام نمایند.
از سویی هم، برخی از این فعالان، نهادهای امنیتی را در زمینه کاهش ترورها ناتوان می‌دانند و می‌گویند که تاکنون اقدامات نیروهای دولتی بخاطر کاهش ترورها کار ساز نبوده است.
در همین حال، ساکنان هرات نیز از نهادهای امنیتی می‌خواهند که در راستای مهار ترورها تلاش نمایند تا از این طریق به سریال ترورها در هرات نقطه پایان گذاشته شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در این اواخر آمار ترورها در هرات افزایش یافته است و ادامه این روند به نگرانی جدی ساکنان هرات مواجه شده است.

 

نگرانی فعالان مدنی از افزایش ترورها در هرات شورای مشورتی و فعالان مدنی هرات، از افزایش ترورها در این شهر سخت ابراز نگرانی می‌کنند. این فعالان از نهادهای امنیتی می‌خواهند که بی‌درنگ در راستای مهار ترورها در داخل شهر اقدام نمایند.

نگرانی فعالان مدنی از افزایش ترورها در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید: