افزایش قیمت بعضی از مواد اولیه در هرات، نگرانی شماری از ساکنان این ولایت را بر انگیخته است.

 

شماری از ساکنان هرات می گویند که از یک ماه به این طرف، قیمت بعضی از مواد اولیه به گونه سرسام آوری افزایش یافته است.

به گفته آنان، قیمت یک کیلو رب گوجه هم اکنون به مرز ۱۰۰ افغانی و یا بیشتر از آن به فروش می رسد.

در حالی که پیش از این، قیمت یک کیلو رب، حدود ۶۰ افغانی بود.

فراهم نبودن زمینه کار مناسب، افزایش قیمت مواد اولیه و آنچه کم توجهی نهاد های دولتی عنوان می شود، سبب شده تا توان خریدن بعضی از مواد را مردم نداشته باشند.

شماری از ساکنان هرات، از رهبران حکومت می خواهند تا با توجه به وضعیت بد اقتصادی که دامن گیر همه شده، راه و چاره ای بیندیشند.

شماری از دکانداران در بازار هرات هم افزایش قیمت مواد اولیه را تایید می کنند.

آنان از نهاد های حکومتی می خواهند تا با نظارت از بازارها، از افزایش قیمت مواد اولیه که در مواردی با گونه خود سر صورت می گیرد، جلوگیری کنند.

اقتصاد بازار آزاد  و سیاست عدم تعادل پولی در کشور، سبب شده مردم با چالش های جدی روبرو شوند.

نهادهای دولتی هم بنابر اقتصاد بازار در کشور مداخله کرده نمی توانند.

محمد یعقوب مشعوف، یکی از آگاهان  امور اقتصادی در هرات به این باور است که مهار وضعیت نا بسامان اقتصادی در کشور، نیازمند برنامه های درازمدت، حکومت است.

گفتنی است که بسیاری از مواد اولیه از کشور ایران وارد هرات میشود.

گفته های هم وجود دارد که تحریم های وضع شده علیه ایران، سبب افزایش قیمت ها در بازارهای افغانستان نیز شده است.

چیزی که ظاهراً  بیشتر از همه ساکنان ولایت هرات را به نحوی  متضرر کرده است.

 

بیشتر بخوانید:

نگرانی ساکنان هرات از افزایش قیمت مواد اولیه

نگرانی ساکنان هرات از افزایش قیمت مواد اولیه

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: