مسئولان اطلاعات و فرهنگ و ساکنان ولایت غزنی، می‌گویند که طالبان در این ولایت رادیو دارند و برضد حکومت و نیروهای امنیتی تبلیغ می‌کنند.

 

این رادیو به نام “رادیو شریعت” از یک هفته به اینسو در این ولایت به نشرات آغاز کرده است و به گفتۀ ساکنان این ولایت ، نشرات ضد دولت ونیروهای دولتی دارد و جوانان را به پیوستن با طالبان ترغیب می‌کند.

همزمان با این، ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، می‌گوید که دستگاۀ این رادیو سیار است و حکومت برای جلوگیری از پخش افکار منفی در میان جوانان باید آن را شناسایی و نابود سازد.

بشیر محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ غزنی از دولت می خواهد که نشرات این رادیو را متوقف کند.

با این حال، محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، می گوید که تلاش‌ برای شناسایی محل دقیق این رادیو و نابود کردن آن جریان دارند.

بربنیاد گفته‌های ساکنان ولایت غزنی این رادیو  روزانه در حدود چهار ساعت در زمان های مختلف نشرات دارد.

غزنی یکی از ولایت‌های ناامن کشور است که پیکار جویان طالب در این ولایت حضور گسترده دارند.

 

بیشتر بخوانید:

نگرانی ساکنان غزنی از نشرات رادیو شریعت در این ولایت

نگرانی ساکنان غزنی از نشرات رادیو شریعت در این ولایت

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: