نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری

شیندند استراتیژیک ترین ولسوالی غرب کشور، ولسوالی که به دلیل موقعیت اش شانزده سال گواه شدید ترین نبرد ها میان گروه های متخاصم و دولت بوده است و کماکان نیز درگیری ها ادامه دارد.

اما مدتیست که جنگ در این ولسوالی نا امن هرات، چهره جدیدی نیز به خود اختیار کرده است، یک گروه از طالبان برای دولت میرزمد، دیگری علیه دولت.

ساکنان شیندند که از کارکرد دولت در راستای تامین امنیت ولسوالی شان به ستوه آمدند از کارکرد دولت مرکزی نیز به شدت انتقاد میکنند.

آنان میگویند بعد از تقسیم  شیندند به پنچ ولسوالی هنوز تاثیراتی مثبت بر امنیت این مناطق بوجود نیامده است و هم چنان آتش نبرد میان گروه های در گیر؛ شعله ور است.

اما ولسوال شیندند برای کسانیکه در این ولسوالی ساکن هستند و یا هم به هرات و سایر شهرها آواره شدند پیامی امید بخش دارد؛ او میگوید امنیت بهبود یافته و مردم آواره شده این ولسوالی دوباره میتوانند به مناطق اصلی شان باز گردند؛ چون نه تنها که مرکز ولسوالی یااصطلاحا بازار، بلکه سایر مناطق دور دست نیز در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار دارد.

با این حال نمایندگان مردم در مجلس هشدار میدهند؛ که امنیت هرات بستگی به امنیت شیندند دارد و اگر به امنیت این ولسوالی توجه اساسی صورت نگیرد هرات نیز از چالش های امنیتی در امان نخواهد بود.

نا امنی در شیندند موضوع تازه‌یی نیست ونزدیک به شانزده سال هست که این ولسوالی میدان نبرد گروه های مختلف درگیر در جنگ بوده است. جنگ هایی که به گفته ساکنان شیندند اکنون  برای شان به یک موضوع  کاملا معمولی و روزمره تبدیل شده است.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :