سازمان ملل متحد در مورد افزایش حکم های اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده است.
زید رعد الحسین کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته گفت، با در نظر داشت کمبودی‌ها در سیستم قضایی عراق، نگران از آن است که احتمال دارد افراد بی‌گناه اعدام شده و یا بعد از این اعدام شوند.
سازمان ملل متحد می‌گوید، به شمول شکنجه برای اعتراف، در زمینه مراحل قضایی و معیارهای محاکم عراق کمبودی‌های دوامدار مشاهده شده‌است.
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته است، سریع ساختن پروسۀ اعدام‌ها بی‌عدالتی را سرعت می‌بخشد.
زید رعد الحسین می‌گوید، وی می‌داند که حملات تا چه اندازه آتش انتقام را شعله ور می‌سازد، اما انتقام عدالت نیست.
در نتیجۀ انفجار در یک مارکت در ماه گذشته که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت بیش از ۳۰۰ تن کشته شدند و حکومت عراق فوراً پنج زندانی را اعدام کرد.
نوری المالکی صدراعظم عراق بعد از افزایش ناامنی‌ها در بغداد، به هدف سریع ساختن پروسه اعدام‌ها در ماه گذشته یک کمیسیون را مؤظف ساخت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: