نماینده سازمان ملل، خواستار پایان جنگ در ماه رمضان شد

نماینده سازمان ملل، خواستار پایان جنگ در ماه رمضان شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :