نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری

در برخی مناطق ولسوالی های هرات طالبان از مکاتب نظارت میکنند.

 

مسئولان ریاست معارف ولایت هرات میگویند: به دلیل تهدیدات امنیتی و حضورمخالفین مسلح دولت در مناطق دور دست ولایت هرات آنان توان نظارت از مکاتب را ندارند.

از مجموع نزدیک به یک هزار مکتب دولتی درولایت هرات بیش از ۲۵۰ مکتب، طی سال جاری از سوی معارف هرات نظارت نشده و برخی مکاتب از سوی طالبان نظارت شده است.

در همین حال اما  بیش از ۲۰۰ هزار کودک واجد شرایط مکتب در هرات از رفتن به مکتب باز مانده اند.

نا امنی و فقر اقتصادی از عمده ترین عوامل در این رابطه گفته میشود.

از سویی هم طی سال جاری نزدیک به ۴۲ باب مکتب در ولسوالی های مختلف ولایت هرات مسدود بوده است.

با آنکه سال تعلیمی رو به اتمام است اما هنوز هم ۷۰ درصد کتاب های مورد نیاز دانش آموزان در دسترس شان قرار نگرفته است.

در کنار این بیش از ۵۰  درصد مکاتب هرات ساختمان معیاری ندارد.

این در حالیست که در کنار کمبود بست خالی برای جذب استادان مسلکی در معارف هرات، کمبود امکانات و نبود بودجه کافی نیز از موانع سر راه رشد تعلیم در این ولایت گفته میشود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :