نشست میان ۳ کشور افغانستان، هند و آمریکا برگزار شد

نشست میان ۳ کشور افغانستان، هند و آمریکا برگزار شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :