نشست مشترک پایگاه ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آموزشی آیساف در زون غرب راه‌اندازی شد.
نجیب الله نجیبی، سخنگوی پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب به تلویزیون چکاد گفته است که در این نشست مشترک روی اجرای عملیات مشترک، تامین امنیت بزرگ‌راه هرات- قندهار و مبارزه جدی با مخالفان مسلح بحث و گفتگو شده است.
سخنگوی ارتش، راه‌اندازی این گونه نشست‌ها را در زمینه بوجود آمدن هماهنگی بیشتر بین نهادهای امنیتی موثر می‌داند.
در این میان، آقای نجیبی هشدار می‌دهد که با همکاری نزدیک با نیروهای خارجی به هراس‌افگنان اجازه قدکشی در سال جاری را نخواهند داد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی از اگاهان نظامی، معادله جنگ افغانستان را در سال جاری پیچیده ارزیابی می‌نمایند و باورها بر این است که در این سال دامنه ناامنی‌ها به گونۀ چشم‌گیری در کشور افزایش یابد.

 

نشست مشترک پایگاه‌های ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آیساف در زون غرب نشست مشترک پایگاه ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آموزشی آیساف در زون غرب راه‌اندازی شد.

نشست مشترک پایگاه‌های ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آیساف در زون غرب

این مطلب را به اشتراک بگذارید: