نشست تاشکند جهت بررسی مشکلات افغانستان آغاز شد

نشست تاشکند جهت بررسی مشکلات افغانستان آغاز شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :