نشست تاشکند از گروه طالبان خواهان پذیرش پیشنهاد صلح شد

نشست تاشکند از گروه طالبان خواهان پذیرش پیشنهاد صلح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :