بانزدیک شدن به فصل زمستان قیمت گاز در ولایت غور افزایش یافته واین موضوع زندگی مردم عادی را در این ولایت تقریبآ مختل نموده.
شماری از اعضای شورای ولایتی غورمی گویند بلند رفتن نرخ گاز در این ولایت ضربه سنگینی را به مردم فقیر ولایت غور وارد می کند ودولت باید در این راستا اقدامات عملی را جهت کاهش قیمت آن انجام دهد.
گفته می شود که قیمت فی کیلو گاز در این ولایت به ۷۰ افغانی رسیده است واین درحالیست که در آمد متوسط مردم این ولایت در روز ۱۰۰ افغانی می باشد.
گاز و مواد سوختی از طریق کشور ترکمنستان وارد هرات شده و از آن طریق به برخی از ولایت‌های غربی کشور از جمله بادغیس و غور انتقال می‌یابد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: