نبود فرهنگ پاسخ‌گویی در برخی از ولایت‌های غربی افغانستان سبب دسترسی دشوار به اطلاعات از سوی خبرنگاران در حوزه غرب شده است.

 

برخی از خبرنگارانی که در غرب افغانستان فعالیت می‌کنند به‌گونه جدی نسبت به این موضوع شکایت دارند.

همایون نظری، مسئول کمیته مسئونیت خبرنگاران در غرب کشور هم از دریافت شکایت‌هایی از جانب خبرنگاران این حوزه خبر می‌دهد.

او گفته اطلاعاتی که بیشتر مقام‌های غرب کشور در اختیار خبرنگاران قرار می‌دهند، فاقد ارزش اطلاعاتی است و مقصد خبرنگار را برآورده نمی‌سازد.

هر چند در قانون حق دسترسی به‌اطلاعات، حتی شهروندان عادی کشور هم اجازه دارند تا از نهادهای دولتی اطلاعات دریافت کنند اما دیده می‌شود که در غرب کشور خبرنگاران هم در این بخش با چالش‌های جدی مواجه هستند.

 

 

بیشتر بخوانید:

آغاز کمپین سه‌روزه واکسن فلج اطفال در افغانستان
افزایش ۳۶ درصدی خشنونت علیه خبرنگاران در شش ماه گذشته

 

نبود پاسخ‌گویی در ولایت‌های غربی سبب دسترسی دشوار به اطلاعات شده است

نبود پاسخ‌گویی در ولایت‌های غربی سبب دسترسی دشوار به اطلاعات شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :