نویسنده گزارش: احمد نصیری

شماری از کامیابان آزمون رقابتی در هرات، برای استخدام در بست‌های ۵ و ۶ اصلاحات اداری و خدمات ملکی هرات از نبود بست‌های اعلام شده ابراز نگرانی می‌کنند.

 

آنان می‌گویند: “بست‌هایی که برای ورود به آنها، آزمون خاص آنرا پشت سر گذاشته اند وجود نداشته و اکنون آنان را به بست‌های شش اداره شهرداری معرفی کرده اند.”

در همین حال مسئولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی هرات ضمن پذیرش مشکل ابراز شده از ارایه راهکارهای تازه خبر می‌دهند.

«آقا محمد صدیقی» کارشناس رسیدگی به خدمات ملکی می‌گوید که به دلیل اینکه، این افراد بی‌سرنوشت نمانند آنان را به تناسب نمره‌های شان در بست‌های مشابه به دیگر اداره ها معرفی کرده اند.

وی افزود که بست‌های وزارت‌ها هنوز نهایی نشده بوده که از سوی این وزارت خانه‌ها به اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده و به اعلام گذاشته شد.

در همین حال فعالان مدنی هرات وجود مشکلات در قسمت جذب نیروی کار را به عدم توانمندی حکومت نسبت می‌دهند.

«جواد عمید» یکی از فعالین مدنی هرات بر این باور است که عدم وجود بست‌های اعلام شده، عدم هماهنگی بین اداره اصلاحات اداری و وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد.

از سویی هم مسئولان اداره محلی هرات می‌گویند که راه حلی برای افرادی که در این بست‌ها کامیاب شده اند روی دست گرفته شده است.

«جیلانی فرهاد« سخنگوی والی هرات می‌گوید که این مشکل تنها در ولایت هرات نه بلکی در تمام کشور وجود داشته است.

این در حالیست که بیش از ۱۶ هزار نفر در آزمون استخدام بست‌های ۵ و ۶ اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سطح هرات باهم به رقابت پرداخته اند، در صورتیکه هیچ بستی وجود نداشته است.

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :