وجود نا امنی ها در ولایت فراه، سبب شده تا زمینه آموزش و پرورش برای دختران این ولایت محدود شود.

 

این چالش در ولسوالی های ولایت فراه بیشتر از مناطق مرکزی این ولایت گزارش شده است.

کبرا عظیمی، رییس امور زنان ولایت فراه می گوید که به دلیل نا امنی ها و درگیری های مسلحانه در بخش های از این ولایت، شماری از خانواده ها، مانع رفتن دختران شان به مکتب می شوند.

این موضوع به شدت نگرانی رییس امور زنان ولایت فراه را بر انگیخته است.

به دلیل وجود نا امنی ها در فراه، بیشتر مکاتب دخترانه در ولسوالی های ولایت فراه بسته اند.

نا امنی های که از یک سو آرامش مردم را از آنها گرفته و از سوی دیگر زمینه آموزش را برای دختران، محدود کرده است.

خانم عظیمی، می گوید که عدم حاکمیت دولت بر ولسوالی های دور دست این ولایت، از یک سو شمار زیادی از دختران را از مکتب رفتن محروم کرده، از سوی دیگر، سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است.

مسوولان پولیس فراه هم مشکلات مطرح شده را به نحوی تایید می کنند.

اما آنان از تلاش های سخن می زنند که شاید بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت را به دنبال داشته باشد.

فضل احمد شیرزاد، فرمانده پولیس ولایت فراه می گوید که با راه اندازی برنامه های مختلف امنیتی در این ولایت، در تلاش برای بهبود امنیت هستند.

 

بیشتر بخوانید:

نا امنی ها در فراه، دسترسی دختران به آموزش و پرورش را محدود کرده است

نا امنی ها در فراه، دسترسی دختران به آموزش و پرورش را محدود کرده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: