رییس مجلس سنا می‌گوید که تلاش این مجلس برای میانجیگری میان پارلمان و حکومت ناکام شده است.
فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا در نشست این مجلس گفت که او برای حل تقابل مجلس و حکومت چندین بار تلاش کرده با هیات اداری پارلمان وارد گفت‌وگو شود، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در پی نداشته است.
آقای مسلمیار افزود که معاون مجلس نمایندگان به نحوی از گفت‌وگو با وی در مورد تقابل به جودآمده طفره رفته است.
پیش از این مجلس سنا برای میانجیگری میان حکومت وحدت ملی و مجلس نمایندگان در مورد استیضاح وزرا اعلام آمادگی کرده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: