شماری از نامزد مجلس نمایندگان در ولایت فراه خواهان برگزاری مجدد انتخابات هستند.

 

آنان از حکومت مرکزی خواهان برگزاری انتخابات مجدد شدند و انتخابات ۲۸ میزان را غیر قابل قبول خواندند.

انتخابات که به گفته آنان تنش ها و شکایات گسترده را در پی داشت.

عبدالرئوف توحیدی یکی از نامزدان مجلس نمایندگان در فراه می گوید که بعضی از نامزدان صندوق های رای دهی را به سود شخصی خود پر کردند.

محمد ناصر خدمت، یکی دیگر از نامزدان مجلس نمایندگان برگزاری انتخابات در این ولایت را غیر معیاری دانست و افزود که در بعضی ولسوالی ها مقام های دولتی و کمیسیون انتخابات نیز در تقلبات دست داشته اند.

آقای خدمت افزود که ازیک طرف انتخابات دراکثر ولسوالی های این ولایت برگزار نشده و از طرف دیگر تقلبات گسترده در ولسوالی های جوین ،اناردره و خاک سفید این ولایت صورت گرفته است.

با این حال نور احمد فراهی، یکی از ناظران انتخاباتی از نبود شفافیت در اکثریت مراکز رای دهی انتقاد می کند.

وی افزود که اکثریت صندوق ها در مرکز و ولسوالی های این ولایت در شب به سود  بعضی نامزدان پر شده است.

خواستیم پیرامون این انتقاد ها، دیدگاه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را نیز در گزارش داشته باشیم.

اما مسوولان این کمیسیون در فراه حاضر به گفتگو با ما نشدند.

 

بیشتر بخوانید:

نامزدان مجلس نمایندگان در فراه، خواهان برگزاری مجدد انتخابات هستند

نامزدان مجلس نمایندگان در فراه، خواهان برگزاری مجدد انتخابات هستند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: