خانم پرستش در ادامه عنوان کرد: «تعداد کم دختران فراری به معنای کاهش خشونت علیه زنان نیست، بلکه ناامنی سبب شده است تا زنان در خانه مانده و آن را تحمل کنند»

اوضاع بد امنیتی عاملی است که زنان را وادار به ماندن در خانه می‌کند که بعضا تصمیم به خودکشی یا خودسوزی می‌گیرند.

ناآرامی در ولایت غور سبب شده است تا ریاست امور زنان این ولایت نسبت به کاهش خشونت‌‌ها باور نداشته باشد.