کشاورزان قندوزی از نبود بازار برای فروش محصولات شان شاکی اند

کشاورزان قندوزی از نبود بازار برای فروش محصولات شان شاکی اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :