مسئولان در وزارت اتاق تجار ت و صنایع کشور می‌گویند که میوه‌های تازه که در سال جاری از طریق راه دهلیزهوایی به هند صادر شده بهای خوبی پیداکرده است.

 

براساس سروی وزارت اتاق تجار ت و صنایع کشور، بخشی از میوه‌های تازه در سال جاری از طریق راه دهلیزهوایی به هند صادر شده است. این صادرات ۵ برابر بیشتر از بهای آن در پاکستان، در بازارهای هند به فروش رسیده است.

از سویی هم مسؤولان وزارت ترانسپورت می گویند که برای ایجاد سهولت های بیشتر ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و ایران، به زودی نشستی مشترک میان دو کشور راه اندازی خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، در نخستین نمایشگاه ترانزیت و حمل‌ونقل که در کابل برگزار شده بود، اشتراک ورزید.

وی در این نمایشگاه گفت که جستجوی راه‌های بدیل پاکستان، امسال به بازرگانان و کشاورزان کشور بسیار سودمند بوده است.

با این حال برخی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه از ایجاد چنین برنامه ابراز خورسندی کرده و می‌گویند که این امر سبب سهولت بیشتر برای حمل و نقل اموال تجارتی است.

فوزیه احسان، معین وزارت ترانسپورت در این راستا گفت که نهایت تلاش شان را به کار خواهند برد تا مشکلات در بخش موافقت نامۀ مسیر بین المللی حمل و نقل برطرف شود.

درهمین حال، مسؤولان سفارت ایران در کابل بر گسترش همکاری های این کشور در بخش زیربناها و توسعه بازرگانی میان افغانستان و ایران تأکید کردند.

صدیق قاسمی زاکری، مستشار اقتصادی سفارت ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی ایران، احداث خطوط ریلی میان افغانستان و همایسگان شمالی این کشور را به نفع مردم منطقه می داند.

وی همچنان گفت که از ادامه مسیر خط آهن پنج گانه به اضافۀ چین از مسیر افغانستان به سمت ایران، نیز حمایت خواهد کرد.

نخستین نمایشگاه ترانزیت و حمل و نقل، به هدف گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی در کشور راه اندازی شده است.

هرچند حکومت درسال های اخیر در بخش ترازیت با کشورهای منطقه دست آوردهایی داشته است، اما اکنون هم مشکلاتی در بخش ترانزیتی با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان وجود دارند.

 

بیشتر بخوانید:

میوه‌های تازه افغانستان در هند اهمیت قابل ملاحظه‌ی دارد

میوه‌های تازه افغانستان در هند اهمیت قابل ملاحظه‌ی دارد

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: