«میرویس بلخی» سرپرست وزارت معارف افغانستان معرفی شد

«میرویس بلخی» سرپرست وزارت معارف افغانستان معرفی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :