بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در هرات از رفتن به مکتب بازمانده اند

بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در هرات از رفتن به مکتب بازمانده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :