محمد یونس رسولی معاون والی فراه طی سفری به ولسوالی پرچمن این ولایت موسی نظری را به حیث ولسوال جدید این ولایت معرفی نمود.
در این سفر حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار،توریالی عبدیانی فرمانده پولیس فراه ورییس شورای ولایتی این ولایت معاون والی فراه را همراهی می کردند.
در حالیکه در تازه ترین مورد رییس شورای ولایتی فراه از نداشتن ولسوال بریا ولسوالی های مختلف این ولایت انتقاد کرد روز گذشته بریا ولسوالی پرچمن این ولایت ولسوال تعیین گردید.
در همین حال موسی نظری ولسوال جدید ولسوالی پرچمن به مردم وعده هرنوع همکاری را نمود و از مردم خواست تا در تامین امنیت بیشتر ولسوالی پرچمن با نهاد های امنیتی همکاری نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: